Oдлука о проглашењу Дана жалости

На основу чл. 16 Закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије ( „Службени гласник РС“, број101/2005 и 30/2010) и чл. 37 Пословника о раду Општинског већа општине Рача („Службени гласник општине Рача“, број 1/2009), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана  13.09.2016.године, донело је О Д Л У К У О ПРОГЛАШЕЊУ Read more about Oдлука о проглашењу Дана жалости[…]

Трећи јавни позив за доделу средстава из буџета општине Рача за 2016. годину, за финансирање програма у области спорта

  На основу Одлуке о Другом ребалансу буџета општине Рача за 2016.годину (Службени гласник општине Рача број 21/2016)  и члана 2. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у области спорта („Службени гласник општине Рача“, број 23/2016) и Програма развоја спорта општине Рача 2015-2018  ( Службени гласник општине Рача број 26/2015), Општинско Read more about Трећи јавни позив за доделу средстава из буџета општине Рача за 2016. годину, за финансирање програма у области спорта[…]

Одлука о додели средства из буџета општине Рача у 2016. години, за финансирање програма невладиним организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса

 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 66. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 06/08,02/10 и 12/10), и члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 06.09.2016. године,донело је:    ОДЛУКУ о  Read more about Одлука о додели средства из буџета општине Рача у 2016. години, за финансирање програма невладиним организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса[…]

Oдлука о додели средстава из буџета општине Рача у 2016. години, за финансирање програма у области спорта у оквиру Другог јавног позива

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 06.09.2016. године, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др.закон), члана 66. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 06/08,02/10 и 12/10) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09 и Read more about Oдлука о додели средстава из буџета општине Рача у 2016. години, за финансирање програма у области спорта у оквиру Другог јавног позива[…]

Oдлука о додели средстава из буџета општине Рача у 2016. години, за финансирање програма у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача за 2016. годину

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 06.09.2016. године, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др.закон), члана 66. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 06/08,02/10 и 12/10) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09 и Read more about Oдлука о додели средстава из буџета општине Рача у 2016. години, за финансирање програма у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача за 2016. годину[…]

Јавни позиви

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката невладиних организација и удружења грађана средствима буџета општине Рача у 2016.години Други јавни позив за доделу средстава из буџета општине Рача за 2016. годину, за финансирање програма у области спорта Јавни конкурс за доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2016.години