Обавештење о остваривању права првенства закупа

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Број: Службено Датум: 23.11.2016. Немањина 22-26     ОБАВЕШТЕЊЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА   Поштовани,  Обавештавамо вас да је 29. децембра 2015. године Народна Скупштина Републике Србије донела Закон о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту. Једном од основних измена Закона прописано је да правна Read more about Обавештење о остваривању права првенства закупа[…]

Oбавештење о предавањима у оквиру зимске школе за пољопривреднике

  Пољопривредна саветодавна и стручна служба Крагујевац доо, у сарадњи са Општином Рача, организује ПРЕДАВАЊА 02.12.2016.године, са почетком у 10 сати у сали Општине Рача Поздравна реч-Сузана Нешковић-директор ПССС Крагујевац доо Теме: Сортимент за успешну ратарску производњу у ,,сувом,, ратарењу -дипл.инж.ратарства Добривоје Поповић 10-10:20 Правилан избор и подешавање плугова, предуслов добре обраде земљишта – дипл.инж. Read more about Oбавештење о предавањима у оквиру зимске школе за пољопривреднике[…]

Програм доделе бесповратне помоћи привредним субјектима на поплављеном подручју у марту 2016. године

Поштовани представници привредног сектора, Обавештавамо Вас, да је усвојен Програм доделе бесповратне помоћи привредним субјектима на поплављеном подручју у марту 2016. године, који је објављен  10. новембра 2016. године у „Службеном гласнику  РС“, број 91/2016. Привредни субјект и предузетник, који испуњава услове из тачке III овог програма, може, најкасније у року од 15 дана од Read more about Програм доделе бесповратне помоћи привредним субјектима на поплављеном подручју у марту 2016. године[…]

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у општини Рача у другом кругу

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/2006, 69/2008-др закон, 41/2009 и 112/2015) и члана 1. и 4. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача («Службени гласник СО Рача” број 6/2016), председник општине Рача је дана Read more about Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у општини Рача у другом кругу[…]

Позив за учешће на предавањима у области пољопривреде, 04.11.2016. године у Крагујевцу

Позив за учешће на предавањима у организацији ПССС Крагујевац доо уз сарадњу локалне самоуправе и Центра за пољопривреду и рурални развој, уз подршку МПЗЖС Поштовани, Због великог интересовања пољопривредних произвођача Шумадијског управног округа, за заснивање вишегодишњих засада, посебно малине, ПССС Крагујевац доо иницирала је организовање предавања у сарадњи са локалном самоуправом и Центром за рурални Read more about Позив за учешће на предавањима у области пољопривреде, 04.11.2016. године у Крагујевцу[…]

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Општинска управа Рача Одељење за привреду, буџет и локални економски развој Служба за пољопривреду и локални економски развој На основу члана 10.став 7. и члана 14. став 4., а у вези са чл. 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09) даје следеће: Read more about Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину[…]

Jaвни оглас за постављење Општинског правобраниоца општине Рача

На основу члана 6. Закона о о радним односима у државним органима (*Сл.гласник РС* бр. 48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон,34/01-др.закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др. закона и 232/013-одлука УС), чланова 2., 51., 52., и 53. Закона о правобранилаштву („ Службени Чласник РС“, број: 55/2014) , члана 10. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Рача, број:020-76/2016-I-01 oд Read more about Jaвни оглас за постављење Општинског правобраниоца општине Рача[…]

Koнкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2016. годину

На основу члана 66. став1. тачка 11. Статута општине Рача  („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/2012 и 12/2010) и члана 8 и 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Службени гласник СО-Рача“ број 22/2016) у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача Read more about Koнкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2016. годину[…]

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Општинска управа Рача Одељење за привреду, буџет и локални економски развој Служба за пољопривреду и локални економски развој   На основу члана 10.став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09) даје следеће:   О Read more about Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину[…]

Обавештење о додели ауто седишта за децу рођену у 2016. години

Обавештавају се родитељи, старатељи, хранитељи и усвојитељи деце у 2016. години са подручја општине Рача, да ће општина Рача вршити доделу дечијих ауто седишта, а у циљу спровођења превентивних активности из области безбедности саобраћаја и унапређења безбедности деце у саобраћају на путевима општине Рача. Потребно је да родитељи, старатељи, хранитељи и усвојитељи са подручја општине Read more about Обавештење о додели ауто седишта за децу рођену у 2016. години[…]