2. априла 2018.

Документа – урбанизам, изградња и заштита животне средине

Просторни план Републике Србије


Јавни увид у Нацрт Просторног плана Републике Србије са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину


Оглас- Јавни увид 5.4.


Нацрт Просторног плана Републике Србије са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/Nacrt Prostornog plana RS i Izvestaj o SPU


Потребна документација за издавање аката у урбанизму и грађевинарству

Локацијски услови - Негативно решени 2015

Решења о одобрењу извођења радова - Негативно решени 2016

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080136

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080209

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080225-1

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080225

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080308.pdf

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080353

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080409

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080428

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080451

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080451

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080504

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080522

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080544

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080609

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080638

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080719

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080732

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080754

Решења о одобрењу извођења радова - Негативно решени 2015

Обједињена процедура

Просторни план Општине Рача


I_шема насеља Адровац


II_шема насеља Борци


III_шема насеља Бошњане


IV_шема насеља Велико Крчмаре


V_шема насеља Вишевац


VI_шема насеља Војиновац


VII_шема насеља_Вучић


VIII_шема насеља_Доња Рача


IX_шема насеља_Доње Јарушице


X_шема насеља_Ђурђево


XI_шема насеља_Мало Крчмаре


XII_шема насеља_Мирашевац


XIII_шема насеља_Поповић


XIV_шема насеља_Сараново


XV_шема насеља_Сипић


XVI_шема насеља_Сепци


XVII_шема насеља_Трска


Текст ППО Рача, финал


Рефералну карту број 1 можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Referalna%20karta%20br.1-Namena%20prostora_25000.pdf


Рефералну карту број 2 можете преузети на следећем линку:  http://www.raca.rs/docs/Referalna karta br.2-Mreza naselja i infrastrukturni sistemi_25000.pdf


Рефералну карту број 3 можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Referalna karta br.3-Turizam i zastita prostora_25000.pdf


Рефералну карту број 4 можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Referalna karta br.4-Sprovodjenje plana_25000.pdf


Планови детаљне регулације


План детаљне регулације комерцијалне зоне „Рача поље у Рачи можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/PDR komercijalne zone Raca polje u Raci.rar


План детаљне регулације спортско-школског комплекса у Рачи мoжете преузети на следећем линку:www.raca.rs/docs/PDR Sportsko – skolskog kompleksa u Raci.rar


План детаљне регулације за к.п. бр. 189/1, 189/2, 447, 441 (део) и 439, све из К.О. Адровац,к.п.бр. 1399 и 1400, све из К.О. Бошњане ик.п.бр. 3508 и 3455/1 (део), све из К.О. Вишевац,уз државни пут ИБ реда бр. 27, у насељу Адровац можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/План детаљне регулације Адровац.rar


Планови детаљне регулације-у поступку израде


Jaвни увид у План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину


Оглас -Jaвни увид у План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину


Текст Плана-Jaвни увид у План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину


СПУ Вишевац


Нацрт Плана детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину можете прузети на следећем линку: https:www.raca.rs/docs/PDR Gradiste.rar


Jaвни увид у нацрт Плана детаљне регулације Центар


Оглас -Jaвни увид у нацрт Плана детаљне регулације Центар


Нацрт Плана детаљне регулације Центар можете преузети на следећем линку: https:www.raca.rs/docs/PDR Centar Raca.pdf


 


Jaвни увид у нацрт Плана детаљне регулације Сепци


ОГЛАС-Jaвни увид у нацрт Плана детаљне регулације Сепци


Елаборат за рани јавни увид Плана детаљне регулације Сепци можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/PDR Sepci elaborat za RJU.pdf


 


Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације радне зоне Ђурђево


Оглас-Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације радне зоне Ђурђево


Нацрт Плана детаљне регулације радне зоне „Ђурђево“ можете преузети на следећем линку: https:www.raca.rs/docs/План детаљне регулације радне зоне Ђурђево.rar


Потврђени План детаљне регулације радне зоне Ђурђево можете преузети на следећем линку: https:www.raca.rs/docs/PDR Djurdjevo.zip

Урбанистички пројекат за потребе разраде блока оивиченог улицом Светог Саве, новопројектованом саобраћајницом у продужетку улице Академика Антонија Исаковића, улицом Вука Караџића, општина Рача

Јавни позив за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за потребе разраде блока оивиченог улицом Светог Саве, новопројектованом саобраћајницом у продужетку улице Академика Антонија Исаковића, улицом Вука Караџића, општина Рача


Урбанистички пројекат за потребе разраде блока оивиченог улицом Светог Саве, новопројектованом саобраћајницом у продужетку улице Академика Антонија Исаковића, улицом Вука Караџића, општина Рача за јавну презентацију можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Urbanisticki projekat za javnu prezentaciju


Потврђени Урбанистички пројекат за потребе разраде блока оивиченог улицом Светог Саве, новопројектованом саобраћајницом у продужетку улице Академика Антонија Исаковића, улицом Вука Караџића, општина Рача за јавну презентацију можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/UP Micakovac- konačno.pdf


 


Урбанистички пројекат-Основна школа

Oглас за Јавну презентацију


Урбанистички пројекат можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/Урбанистички пројекат-Основна школа Карађорђе, Рача.zip

Урбанистички пројекат градске саобраћајнице првог реда ГС 1 број 3, обилазница Рача и регулација Липарског потока-водотока II реда, општина Рача

Урбанистички пројекат градске саобраћајнице првог реда ГС 1 број 3, обилазница Рача и регулације Липарског потока – водотока II реда, општина Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Урбанистички пројекат-Обилазница, Рача.zip


 


Јавни позив за Јавну презентацију Урбанистичког пројекта


Обавештење о Јавној презентацији


Урбанистички пројекат градске саобраћајнице првог реда ГС 1 број 3, обилазница Рача и регулације Липарског потока – водотока II реда, општина Рача можете преузети на следећем линку : https://www.raca.rs/docs/Урбанистички пројекат-Обилазница, Рача за Јавну презентацију.rar  

Заштита животне средине