Општина Рача

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2020. ГОДИНУ

                                                                                                  Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Општина Рача Општинска управа Комисија за израду Предлога Годишњег Програма  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Рача за 2020.годину Број: 021-273/2019-II-01 Датум:26.06.2019. године     ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У Read more about ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2020. ГОДИНУ[…]

Јaвни позив за одабир едукатора за едукације о значају партнерских односа, репродуктивном здрављу, стерилитету и БМПО у оквиру пројекта  „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години “

  На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години, број: 401-68/2019-III-01 од 16.04.2019. године и Решења Председника општине Рача број 401-68 /2019-III-01, од 23.04.2019. године, Read more about Јaвни позив за одабир едукатора за едукације о значају партнерских односа, репродуктивном здрављу, стерилитету и БМПО у оквиру пројекта  „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години “[…]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2020. ГОДИНУ

Република Србија Општина Рача Општинска управа Рача Председник општине Рача Број: 320-41/2019-III-01 Датум: 21.06. 2019. године   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2020. ГОДИНУ   У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 Read more about ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2020. ГОДИНУ[…]

Јaвни позив за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на грађевинским објектима на територији општине Рача услед елементарне непогоде поплаве у јуну месецу 2019.године

На основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Рача, бр.021-234/2019-I-02 од 05.06.2019.г., члана 15. Закона о обнови након елементарних и других непогода (,,Службени гласник РС“ бр.112/15)  и члана 67. став 1.тачка 9., 22.) и 25.) Статута општине Рача (,,Службени гласник општине Рача“, број 3/2019) Председник општине Рача, дана  17.06.2019.године, објављује   ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење Read more about Јaвни позив за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на грађевинским објектима на територији општине Рача услед елементарне непогоде поплаве у јуну месецу 2019.године[…]

Јавни позив за достављање предлога за доделу јавних признања општине Рача

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА ОБЈАВЉУЈЕ: Ј А В Н И   П О З И В ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована предузећа, установе, друге организације и органи, групе грађана и појединци да доставе  предлоге за доделу јавних признања општине Рача. Предлози се достављају за доделу следећих јавних признања: Почасни грађанин општине Рача, Карађорђева повеља Read more about Јавни позив за достављање предлога за доделу јавних признања општине Рача[…]

Oбавештење за грађане, пореске обвезнике пореза на имовину физичких лица, о Јединственом информационом систему локалне пореске администрације

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Радна група за израду Акционог плана за укључивање Грађана у одлучивању о расподели средстава прикупљених Од пореза на имовину за  период 2018-2022 Дана: 14.06.2019.године   O Б А В Е Ш Т Е Њ Е   ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани, порески обвезници пореза на имовину физичких лица, да је од 01.јануара Read more about Oбавештење за грађане, пореске обвезнике пореза на имовину физичких лица, о Јединственом информационом систему локалне пореске администрације[…]

Јавни позив за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на пољопривредним усевима/културама на територији општине Рача услед елементарне непогоде поплаве у јуну месецу 2019.године

На основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Рача, бр.021-234/2019-I-02 од 05.06.2019.г., члана 15. Закона о обнови након елементарних и других непогода (,,Службени гласник РС“ бр.112/15)  и члана 67. став 1.тачка 9., 22.) и 25.) Статута општине Рача (,,Службени гласник општине Рача“, број 3/2019) Председник општине Рача, дана 13.06.2019.године, објављује   ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење Read more about Јавни позив за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на пољопривредним усевима/културама на територији општине Рача услед елементарне непогоде поплаве у јуну месецу 2019.године[…]

Oбавештење за грађане, пореске обвезнике пореза на имовину физичких лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Радна група за израду Акционог плана за укључивање Грађана у одлучивању о расподели средстава прикупљених Од пореза на имовину за  период 2018-2022 Дана: 08.04.2019.године   O Б А В Е Ш Т Е Њ Е   ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани, порески обвезници пореза на имовину физичких лица, да дана 15.маја 2019.године, доспева Read more about Oбавештење за грађане, пореске обвезнике пореза на имовину физичких лица[…]

Обавештење о сузбијању ларви комараца на теритoрији општине Рача

ОБАВЕШТЕЊЕ о сузбијању ларви комараца на теритoрији општине Рача   Обавештавају се грађани општине Рача да ће се у суботу 15.06.2019. године, уколико се стекну неопходни метео услови, отпочети са третманом сузбијања ларви комараца на целој територији општине Рача. Планирано је да радови трају 5 дана  и изводиће се у периоду од 09-18 часова. Третман Read more about Обавештење о сузбијању ларви комараца на теритoрији општине Рача[…]

Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача-први круг

Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача-први круг Документацију јавног огласа можете преузети овде: Одлука о расписивању јавног огласа Формулар за пријављивање-први круг 2019 Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Преглед груписаних-ЈН-Рача-2019