Општина Рача

Јaвни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације

На основу Одлуке o покретању  поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације Скупштине општине Рача број 020-114/2018-I-01 од 23.08.2018.године, Комисија за спровођење поступка прибављања у јавну својину, отуђења непокретности из јавне својине и давања у закуп ствари у јавној својини општине Рача, дана 16.10.2018. године,  објављује: Ј А В Н И  Read more about Јaвни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације[…]

Јaвни конкурс за доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2018.години

На основу члана 32. става 6. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, број 36/2006), Одлуке о четвртом ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину  („Службени гласник општине Рача“,  број 18/2018), члана 4. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним цркавама и верским заједницама на територији општине Рача ( „Службени гласник општине Read more about Јaвни конкурс за доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2018.години[…]

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката невладиних организација и удружења грађана средствима буџета општине Рача у 2018. години

На основу члана 38. Закона о удружењима (“Службени гласник РС“ број 51/2009, 99/2011-др. закон), Одлуке о четвртом ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину („Службени гласник општине Рача“,  број 18/2018) и члана 8. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача за дотације невладиним организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и Read more about Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката невладиних организација и удружења грађана средствима буџета општине Рача у 2018. години[…]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА

Општинска управа општине Рача, на основу члана  4. став 7. и чл. 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017), члана 12. став 1.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број Read more about ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА[…]

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ РАЧА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача  Број: 021-367/2018-III-01 Дана: 22.08.2018.г. Рача, Карађорђева 48 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е                          КОРИСНИЦИМА  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ РАЧА   У циљу Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ РАЧА[…]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА

Општинска управа општине Рача, на основу члана  4. став 7. и чл. 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017), члана 12. став 1.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број Read more about ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА[…]

Jaвни позив за достављање предлога за доделу јавних признања општине Рача

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА ОБЈАВЉУЈЕ:  Ј А В Н И   П О З И В  ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована предузећа, установе, друге организације и органи, групе грађана и појединци да доставе  предлоге за доделу јавних признања општине Рача. Предлози се достављају за доделу следећих јавних признања: Почасни грађанин општине Рача, Карађорђева повеља Read more about Jaвни позив за достављање предлога за доделу јавних признања општине Рача[…]

Јaвни позив за избор педијатра, гинеколога и  психолога за учешће у радио емисијама и за избор педијатра, гинеколога и  психолога за рад у Саветовалишту за труднице у оквиру Пројекта „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години“

  На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), у складу са  Уговором о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години, број: 401-01-93/2018-01/1 од 19.07.2018. године, у вези спровођења Пројекта „Мере популационе политике јединица Read more about Јaвни позив за избор педијатра, гинеколога и  психолога за учешће у радио емисијама и за избор педијатра, гинеколога и  психолога за рад у Саветовалишту за труднице у оквиру Пројекта „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години“[…]

Одлука о  проглашењу пијаће воде техничком у градском водоводу за насељено место Рача

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 28.06.2018. године, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07), члана 66. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 06/08, 02/10, 12/10 и 13/17) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09  и 16/17), донело Read more about Одлука о  проглашењу пијаће воде техничком у градском водоводу за насељено место Рача[…]

 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА

 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА У складу са дописом бр.01/467 од 02.07.2018.г., Пољопривреднe, саветодавнe и стручнe службe Крагујевац доо, Цара Лазара бр.15, Крагујевац, обавештавају се регистрована пољопривредна газдинства да је: Конкурс МПШВ за контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта, објављен 25.05.2018.г., а исти се закључује 01.09.2018.г.. Право на бесплатну контролу плодности земљишта имају носиоци или чланови Read more about  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА[…]