Општина Рача

УПОЗОРЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за општу управу, друштвене делатности,  заједничке и инспекцијске послове Број : 355-130/2018-IV-01-1 Датум : 17.12.2018. године РАЧА   На основу члана 15. Одлуке о комуналном уређењу („Сл. гласник општине Рача“, бр. 11/2015,  22/2016 и 29/17), Комунални инспектор издаје следећe:   У П О З О Р Е Њ Read more about УПОЗОРЕЊЕ[…]

Oдлука о додели средстава из буџета општине Рача у 2018. години, за финансирање програма у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама  из буџета општине Рача за 2018. годину, расписаном 05.11.2018. године

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 07.12.2018. године, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др.закон), члана 66. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 06/08,02/10 и 12/10) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09 и Read more about Oдлука о додели средстава из буџета општине Рача у 2018. години, за финансирање програма у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама  из буџета општине Рача за 2018. годину, расписаном 05.11.2018. године[…]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,  сектор: Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10..

  На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за Read more about Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,  сектор: Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10..[…]

Ранг листа о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,  сектор: Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10..

На основу чл. 37. Полсловника о раду општинског Већа ( Сл.гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16 ),на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који Read more about Ранг листа о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,  сектор: Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10..[…]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,Сектор: Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23,  101.4.24 и 101.4.28.

  На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за Read more about Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,Сектор: Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23,  101.4.24 и 101.4.28.[…]

Ранг листа о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: Сектор-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23,  101.4.24 и 101.4.28.

На основу члана 37. Пословника о раду опшртинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. Read more about Ранг листа о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: Сектор-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23,  101.4.24 и 101.4.28.[…]

Оглас о јавном конкурсу за избор  директора  Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Скупштина општине Рача, на основу члана  36. став 3. и члана 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16), објављује:   ОГЛАС о јавном конкурсу за избор  директора  Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача   Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних Read more about Оглас о јавном конкурсу за избор  директора  Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача[…]

 Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. пролећна садња 2018

На сонову члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник опшштине Рача број 1/09 и 17/16 ), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за Read more about  Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. пролећна садња 2018[…]

Oбавештење Комисије буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача  Број: 021-612/2018-III-01 Дана: 08.11.2018.г. Рача, Карађорђева 48   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О СУКУБУ ИНТЕРЕСА У ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ Read more about Oбавештење Комисије буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој[…]

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рача

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана члан 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у Read more about Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рача[…]