Општина Рача

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације

На основу Одлуке o покретању  поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације Скупштине општине Рача број 020-8/2018-I-01 од 31.01.2018.године, Комисија за спровођење поступка прибављања у јавну својину, отуђења непокретности из јавне својине и давања у закуп ствари у јавној својини општине Рача, дана 23.04.2018. године,  објављује: Ј А В Н И  Read more about Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације[…]

Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за издавањe у закуп пословног простора у јавној својини општине Рача, у МЗ Мало Крчмаре

На основу чланова 6. и 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“ број 16/2018) и  члана 23.  став 3. Одлуке о прибављању и располагању стварима Read more about Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за издавањe у закуп пословног простора у јавној својини општине Рача, у МЗ Мало Крчмаре[…]

Обавештење о јавном позиву Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља

„Јавни позив за доделу финансијских средстава за унапређење техничких капацитета домаћинстава у руралним подручјима на територији Шумадијског и Колубарског управног округа која се баве производњом домаће хране и старим занатима“ Регионална агенције за економски развој Шумадије и Поморавља објавила је „Јавни позив за доделу финансијских средстава за унапређење техничких капацитета домаћинстава у руралним подручјима на Read more about Обавештење о јавном позиву Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља[…]

Наредба

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за општу управу, друштвене делатности,  заједничке и инспекцијске послове Број : 355-28/2018-IV-01-1 Датум : 27.02.2018. године РАЧА   На основу члана 15. Одлуке о комуналном уређењу („Сл. гласник општине Рача“, бр. 11/2015,  22/2016 и 29/17), Комунални инспектор издаје следећу:   Н А Р Е Д Б У Read more about Наредба[…]

Јaвни позив за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге кредита

На основу члана 7. став 1. тачка 13. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/2015) и члана 4. Одлуке о кредитном задужењу Општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 2/2018), председник општине Рача објављује Ј А В Н И    П О З И В за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге кредита Read more about Јaвни позив за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге кредита[…]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1. јесења садња 2017

На основи члана 37. Пословника о раду општинског већа ( „ Сл.Гласник општине Рача“ бр. 01/09 и 16/17 ) и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник СО-Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину Read more about Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1. јесења садња 2017[…]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.5.2.

На основу чл. 37. Пословника о раду општинског Већа („Сл. Гласник општине Рача“, број 01/09 и 17/16), и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник СО-Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, Read more about Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.5.2.[…]

Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.годину

На основу члана 37. Правилника о раду општинског Већа ( Сл.Гласник општине Рача 01/09 и 16/17) и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник СО-Рача „, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, Read more about Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.годину[…]

Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у другом кругу за 2017.годину

На основу члана 37. Правилника о раду општинског Већа ( Сл.Гласник општине Рача 01/09 и 16/17) и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник СО-Рача „, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, Read more about Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у другом кругу за 2017.годину[…]