Општина Рача

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗИ ОБНОВЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ГАЗДИНСТАВА У 2019.ГОДИНИ   Објављена је  Измена и допуна Правилника  о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства(“Сл.гласник РС“, 6/19), у коме су  измењени Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА[…]

ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ

  На основу Одлуке Надзорног одбора бр. 14-2  од  16.01.2019 године, Директор  ЈКП „Рача“, Рача расписује:   ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ   I    ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ   Комбинована радна машина ЈCB 4CX SM 4W регистарске ознаке KGAAB ; Булдозер “14 ОКТОБАР TG 75 C”; Комбинована радна машина “SKIP BN Read more about ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ[…]

Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016)  и члана 45.  став 1. тачка 10) Статута Општине Рача („Службени гласник Општине Рача “, број 6/08, Read more about Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача[…]

Обавештење о обнови регистрације пољопривредних газдинстава у 2019. години

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА   У ПЕРИОДУ ОД 1.03.2019 ДО 30.04. 2019.ГОДИНЕ, У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И ОБНОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ, КАО И О УСЛОВИМА ЗА ПАСИВАН СТАТУС ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА, ВРШИЋЕ СЕ ОБНОВА регистрације пољопривредног газдинства у Регистру.   Приликом обнове регистрације, Управи Read more about Обавештење о обнови регистрације пољопривредних газдинстава у 2019. години[…]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Општинска управа Рача   На основу члана 10.став 7. а у вези са чл. 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) даје следеће:   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА Read more about ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ[…]

Допуна Одлуке о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,  сектор: Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10.. бр. 021-693/2018-II-01 од 07.12.2018.год.

На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. Read more about Допуна Одлуке о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,  сектор: Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10.. бр. 021-693/2018-II-01 од 07.12.2018.год.[…]

Допуна Одлуке о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Сектор: Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23,  101.4.24 и 101.4.28. бр. 021-692/2018-II-01 од 07.12.2018.год.

На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. Read more about Допуна Одлуке о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Сектор: Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23,  101.4.24 и 101.4.28. бр. 021-692/2018-II-01 од 07.12.2018.год.[…]

Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2018.годину

На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. Read more about Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2018.годину[…]

 Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. јесења садња 2018

На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. Read more about  Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. јесења садња 2018[…]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.2.

На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. Read more about Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.2.[…]