Општина Рача

Међуопштински пројекат за развој ловног туризма на територији Шумадијског округа

Међуопштински пројекат за развој ловног туризма на територији Шумадијског округа   Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља је у партнерству са општинама Рача, Баточина и Kнић крајем 2019. године започела са реализацијом «Међуопштинског пројекта за развој ловног туризма на територији Шумадијског округа». Пројекат који ће се реализовати у наредних 9 месеци финансира Министарство Read more about Међуопштински пројекат за развој ловног туризма на територији Шумадијског округа[…]

Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2019.годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА Број: 021-635/2019-II-01 Датум: 23.12.2019.године   На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник Read more about Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2019.годину[…]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. пролећна садња 2019.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА Број: 021-631/2019-II-01 Датум: 23.12.2019.године   На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник Read more about Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. пролећна садња 2019.године[…]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. јесења садња 2019.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА Број: 021-632/2019-II-01 Датум: 23.12.2019.године   На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник Read more about Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. јесења садња 2019.године[…]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.6.2. у 2019.години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА   Број: 021-634/2019-II-01 Датум: 23.12.2019.године   На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. Read more about Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.6.2. у 2019.години[…]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.2.  за 2019. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА Број: 021-633/2019-II-01 Датум: 23.12.2019.године   На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник Read more about Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.2.  за 2019. годину[…]

Одлука о утврђивању коначне ранг листе за доделу стипендија ученицима

Поштовани, У наставку можете преузети Одлуку о утврђивању коначне ранг листе за доделу стипендија ученицима ( Одлука о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија ученицима ).

Одлука о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија студентима

Поштовани, У наставку можете преузети Одлуку о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија студентима ( Одлука о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија студентима ).

Oдлука о проглашењу пијаће воде техничком у сеоском водоводу за насељено место Ђурђево

Поштовани, Одлуку Општинског већа општине Рача о проглашењу пијаће воде техничком у сеоском водоводу за насељено место Ђурђево можете преузети у наставку: Oдлука о проглашењу пијаће воде техничком у сеоском водоводу за насељено место Ђурђево  .  

Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на основу Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2019/2020 годину

На основу члана 17. и члана 20. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19), а у складу са Конкурсом за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2019/2020 годину, Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима општине Рача формирана Решењем Председника општине Read more about Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на основу Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2019/2020 годину[…]