Урбанистички пројекат | Општина Рача

Урбанистички пројекат

Урбанистички пројекат-Изградња парохијског дома уз цркву Св. Великомученика Георгија у Вишевцу, на к.п. бр. 1981/4 К.О. Вишевац:

http://www.raca.rs/docs/UPparohijskidomvisevac.pdf

Урбанистички пројекат – Средња школа “Ђура Јакшић”:

УП-301-2-КО Рача-Идејна решења

УП-301-2-КО Рача-Информација о локацији

УП-301-2-КО Рача-Копија плана

УП-301-2-КО Рача-Локацијски услови

УП-301-2-КО Рача-Текстуална документација

УП-301-2-КО Рача-Фотодокументација

УП- 301 2-КО Рача-Графичка документација

http://www.raca.rs/docs/UP301-2KORacaGrafickadokumentacija.pdf

УП-301-2-КО Рача-Лист непокретности 354

УП-301-2-КО Рача-КТП-301-2