Стратегије и плански документи | Општина Рача

Стратегије и плански документи

СТРАТЕГИЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ РАЧА 2015-2020

СТРАТЕГИЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ РАЧА 2015 – 2020

СТРАТЕГИЈА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ РАЧА 2015 – 2020

СТРАТЕГИЈА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ РАЧА 2015 – 2020

ЛАП ЗА МЛАДЕ 2016-2020

ЛАП ЗА МЛАДЕ 2016-2020

СТРАТЕГИЈУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИОД ОД 2015.  ДО 2020. ГОДИНЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2020. ГОДИНЕ