12. марта 2018.

Пројекти

Пакет подршке Општини Рача за администрирање пореза на имовину и добре управе

  Реформа пореза на имовину – Општина Рача              


Назив пројекта Општински економски развој у источној Србији-Фаза 2, Реформа пореза на имовину – Општина Рача
Вредност пројекта 888.034,32 динара (средства су намењена за ангажовање лица која ће вршити попис имовине)
Донатор Швајцарска агенција за развој и сарадњу-СДЦ у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством финансија и Сталном конференцијом градова и општина
Партнери Општине Баточина, Рековац, Кнић, Горњи Милановац, Лапово, Велика Плана, Топола, Аранђеловац, Деспотовац и Ћуприја
Очекивани ефекти реализације Како би унапредили опорезивање имовине на територији општине, потребно је ускладити евиденцију локалне пореске администрације са стварним стањем кроз реализацију новог пописа, извршити набавку адекватног софтвера за управљање имовином, унапредити ефикасност сарадње са Републичким геодетским заводом, као и обавестити грађане о улагању прихода од пореза у развој локалне заједнице и унапређење квалитета живота грађана који у њој живе. Реализацијом пројектних активности, кроз умрежавање са другим општинама, размену искуства, и заједнички приступ у решавању одређних предмета унапређује се квалитет пружања услуга грађанима, чиме се индиректно утиче на ефикаснију наплату пореза. Кроз ефикасно опорезивање имовине повећава се приход од наплате пореза , чиме се стварају услови за већа улагања у локалну заједницу. Услед повећане наплате пореза, који представљају један од основних прихода општине, и усмеравање тих прихода у уапређење инфраструктуре у локалној заједници, директно се утиче на унапређење ажурности грађана у плаћању пореза. Заједничка реализација пројекта унапређења рада пореских служби у умреженим општинама доприноси економском оснаживању региона Шумадије и Поморавља . Унапређење ефикасности рада одсека за администрирање пореза свих општина које заједнички спроводе пројекат утиче на унапређење конкурентности удружених локалних самоуправа, чиме се стварају погоднији услови за инвестирање у цео регион.
Трајање пројекта 01.06.2017. године-30.04.2021. године