Пројекат “Сервиси помоћи и подршке за старије” | Општина Рача

Пројекат “Сервиси помоћи и подршке за старије”

Саопштење за медије

 Пројекат “Сервиси помоћи и подршке за старије” је финансиран од стране Европске уније а спроводе га Општина Баточина, Општина Рача, Општина Лапово, Центар за социјални рад Шумадија и удружење Викторија, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као главног корисника пројекта. Ова активност је део пројекта “Подршка Европске уније инклузивном друштву”, подржаном од Европске уније са 4.331.275,56 ЕУР, којим управља Делегација Европске уније у Републици Србији.

Општи циљ пројекта: Побољшање квалитета живота старијих особа на територији општина Баточина, Рача и Лапово.

Специфични циљеви: Успостављање одрживих социјалних услуга; Побољшање квалитета живота корисника програма и чланова њихових домаћинстава; Побољшање квалитета живота особа ангажованих на пословима помоћи и подршке старијим особама и чланова њихових домаћинстава;

Очекивани резултати: Усвојени/измењени локални акциони планови у три општине, којима се обезбеђује наставак пружања социјалних услуга након завршетка пројекта; Лиценцирање два пружаоца социјалних услуга у локалној заједници; укупно 100 корисника предвиђених услуга у све три општине; укупно 12 ангажованих особа на пословима геронто-домаћица;

Главне активности: формирање мобилног тима (лекар, медицинска сестра и социјални радник); одабир и обука особа које ће радити послове геронто-домаћица; одабир корисника програма, сагледавање потреба циљне групе; пружање услуга на терену (помоћ у кући, рад мобилног тима); лиценцирање пружаоца услуга; измена/усвајање локалних акционих планова; округли столови;

Трајање пројекта: 18 месеци

Вредност пројекта: 201.662,90 ЕУР

 

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра,  има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући  Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова ,  који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области  социјалне  и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs