позитивно решени | Општина Рача

позитивно решени

2016

Решење о измени решења о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114075913

Решење о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114075651

Решење о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114075730

Решење о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114075755

Решење о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114075835

Решење о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114075857

Решење о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114075931

Решење о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114075957

Решење о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114080024

2015
odobrenje za izvodjenje radova 351-19 2015-IV-03-1

odobrenje za izvodjenje radova 351-21 2015-IV-03-1

odobrenje za izvodjenje radova 351-45 2015-IV-03-1

odobrenje za izvodjenje radova 351-49 2015-IV-03-1

odobrenje za izvodjenje radova 351-42 2015-IV- 03-1

odobrenje za izvodjenje radova 351-31 2015-IV-03-1

odobrenje za izvodjenje radova 351-44 2015-IV-03-1

odobrenje za izvodjenje radova 351-35 2015-III-1

odobrenje za izvodjenje radova 351-27 2015-IV-03-1