Пољопривреда | Општина Рача

Пољопривреда

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА

Формулар за пријављивање II круг, 2017

Закључак Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини -2017

Сагласност Министарства

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2018.ГОДИНУ

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА 2017- коначна верзија 30.06.2017.

Одлука Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини на територији општине Рача за агроекономску 2017/18.годину -30.06.2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2018. ГОДИНУ

Захтев-право пречег-инфраструктура 2018

Захтев право пречег-сточари 2018

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА

Формулар за пријављивање I круг 2017

Закључак Комисије за јавно надметање 2017

Сагласност Министарства пољопривреде

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2018. ГОДИНУ

Захтев без накнаде Рача 2018-1

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку трактора

Правилник о подстицајима програма за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње

Кoнкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину

Захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у 2017.- први круг

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава-сектор пчеларство

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава-сектор воће

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава- набавка пластеника

Захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештчко осемењавање) говеда са ХБ бројем у 2017.-други круг

Изјава корисника саставни део захтева 2017 (1)

Изјава корисника саставни део захтева 2017 (1)-ВО

Изјава припрема земљишта воће 2017

Обавештење о остваривању права првенства закупа

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у општини Рача у другом кругу

Формулар за пријављивање II круг – 2016. година

Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у општини Рача у другом кругу

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине рача за 2017. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2017. ГОДИНУ

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у општини Рача у првом кругу јавног надметања за агроекономску 2016/2017 годину

Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у општини Рача

Закључак Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у општини Рача о почетним ценама у првом кругу јавног надметања за агроекономску 2016/2017 годину, бр.320-32/2016-ИВ-03-1 од 17.06.2016.г.

Обавештење о нодуларном дерматитису

Обавештење

Закључак Владе РС

ИПАРД