План генералне регулације | Општина Рача

План генералне регулације

План генералне регулације Рача-цео текст

http://www68.zippyshare.com/v/6QLh3Vez/file.html

  1. Катастараско-топографски план са границама 5000 финално http://www110.zippyshare.com/v/MOc15DqW/file.html
  2. Пост.намена земљишта  5000 финално http://www110.zippyshare.com/v/KUgCpMcs/file.html
  3. а)План. намена земљишта 2500 финално http://www110.zippyshare.com/v/nQhcTKZq/file.html

      3. б) План. намена земљишта 2500      финално http://www110.zippyshare.com/v/5etfxDW0/file.html

      4. Подела на урб. целине и зоне 5000 финално http://www110.zippyshare.com/v/9PzH1u1F/file.html

      5. Функц. орг. саоб. инфрастр. 5000 финално http://www110.zippyshare.com/v/XFArKTil/file.html

      6. а) Саобраћајно решење финално http://www110.zippyshare.com/v/U1IhJcuI/file.html

      6. б) Саобраћајно решење финално http://www110.zippyshare.com/v/5ZaDwSoS/file.html

      7.1. Еколошка валоризација 5000 финално http://www110.zippyshare.com/v/Ma6QbDEU/file.html

      7.2. Акустичне зоне  5000 финално http://www110.zippyshare.com/v/4hhLzxaj/file.html

      8. Ген.реш. за електро и телеком. инфр. 5000 финално http://www110.zippyshare.com/v/7oefJ0hP/file.html

      9. Ген.реш. за водопр. инфр. и гас 5000 финално http://www110.zippyshare.com/v/YzUCKLq7/file.html

     10. Спровођење 5000 финално http://www110.zippyshare.com/v/bl1zLOF0/file.html