Општинско веће | Општина Рача

Општинско веће

1. Јелена Радојковић
2. Бојан Спасић
3. Драган Игњатовић
4. Дејан Обрадовић
5. Милош Николић
6. Ненад Мијатовић
7. Милица Радојковић
8. Никола Јокић
9. Александар Миловановић

 

Контакт телефон Општинског Већа: 034/751-373

e-mail: opstinsko.vece@raca.rs