Општинска управа | Општина Рача

Општинска управа

Одлука о додели уговора-јавна набавка за угоститељске услуге

Одлука о додели уговора-јавна набавка за угоститељске услуге

Одлука о обустави поступка-јавна набавка репрезентативног материјала

Одлука о обустави поступка-јавна набавка репрезентативног материјала

Одлука о додели уговора-Набавка стручног надзора

Одлука о додели уговора-јавна набавка репрезентативног материјала

Одлука о додели уговора-Набавка стручног надзора

Одлука о додели уговора-Набавка стручног надзора

Одлука о додели уговора-Набавка електричне енергије за јавну расвету

Одлука о додели уговора-Набавка електричне енергије за јавну расвету

Позив за подношење понуда-Набавка угоститељских услуга

Позив за подношење понуда-Набавка угоститељских услуга

Конкурсна документација-Набавка угоститељских услуга

Конкурсна документација-Набавка угоститељских услуга

Одлука о додели уговора-Набавка канцеларијског материјала

Одлука о додели уговора-Набавка канцеларијског материјала

Питање и одговор – Набавка електричне енергије

Питање и одговор – Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда-Набавка репрезентативног материјала

Позив за подношење понуда-Набавка репрезентативног материјала

Конкурсна документација-Набавка репрезентативног материјал

Конкурсна документација-Набавка репрезентативног материјал

Позив за подношење понуда-Набавка канцеларијског материјала

Позив за подношење понуда-Набавка канцеларијског материјала

Конкурсна документација-Набавка канцеларијског материјала

Конкурсна документација-Набавка канцеларијског материјала

Позив за подношење понуда-Набавка електричне енергије за јавну расвету

Позив за подношење понуда-Набавка електричне енергије за јавну расвету

Конкурсна документација-Набавка електричне енергије за јавну расвету

Конкурсна документација-Набавка електричне енергије за јавну расвету

Позив за подношење понуда-Набавка стручног надзора

Позив за подношење понуда-Набавка стручног надзора

Конкурсна документација-Набавка стручног надзора

Конкурсна документација-Набавка стручног надзора

План Јавних набавки за 2018. годину
План јавних набавки за 2018. годину.

Одлука о додели Уговора – Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе

Одлука о додели Уговора – Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе

Питања и одговори-Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Рача

Питања и одговори-Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Рача

Позив за подношење понуда-Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Рача

Позив за подношење понуда-Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Рача

Конкурсна документација-Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Рача

Конкурсна документација-Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Рача

Обавештење о обустави поступка-Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Рача

Обавештење о обустави поступка-Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Рача

Одлука о обустави поступка-Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Рача

Одлука о обустави поступка-Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Рача

Обавештење о закљученом уговору-Набавка мотора за путничко возило

Обавештење о закљученом уговору-Набавка мотора за путничко возило

Одлука о додели Уговора- Набавка мотора за путничко возило

Одлука о додели Уговора- Набавка мотора за путничко возило

Позив за подношење понуда-Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Рача

Позив за подношење понуда-Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Рача

Конкурсна документација-Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Рача

Конкурсна документација-Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Рача

Oбавештење о закљученом уговору- лож уље

Oбавештење о закљученом уговору-лож уље

Позив за подношење понуда-Набавка мотора за путничко возило

Позив за подношење понуда-Набавка мотора за путничко возило

Конурсна документација-Набавка мотора за путничко возило

Конурсна документација-Набавка мотора за путничко возило

Четврта измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Четврта измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Oдлука-сагласност на IV измену Плана јавних набавки за 2017. годину

Oдлука-сагласност на IV измену Плана јавних набавки за 2017. годину

Одлука о додели уговора-Јавна набавка за лож уље

Одлука о додели уговора-Јавна набавка за лож уље

Питања и одговори-Набавка лож уља

Питања и одговори-Набавка лож уља

Позив за подношење понуда-Набавка лож уља

Позив за подношење понуда-Набавка лож уља

Конкурсна документација – набавка лож уља

Конкурсна документација – Набавка лож уља

Tрећа измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Tрећа измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Oдлука о додели уговора-Набавка горива за потребе Општинске управе општине Рача

Oдлука о додели уговора-Набавка горива за потребе Општинске управе општине Рача

Oбавештење о закљученом уговору-Израда Планова детаљне регулације

Oбавештење о закљученом уговору-Израда Планова детаљне регулације

Oбавештење о закљученом уговору- Набавка услуга мобилне телефоније

Oбавештење о закљученом уговору- Набавка услуга мобилне телефоније

Позив за подношење понуда- Набавка горива за потребе Општинске управе Рача

Позив за подношење понуда- Набавка горива за потребе Општинске управе Рача

Koнкурсна документација-Набавка горива за потребе Општинске управе Рача

Koнкурсна документација-Набавка горива за потребе Општинске управе Рача

Одлука о додели уговора-Израда Планова детаљне регулације

Одлука о додели уговора-Израда Планова детаљне регулације

Питања и одговори-Израда Планова детаљне регулације

Питања и одговори-Израда Планова детаљне регулације

Позив за подношење понуда- Израда планова детаљне регулације

Позив за подношење понуда- Израда планова детаљне регулације

Конкурсна документација-Израда Планова детаљне регулације

Конкурсна документација-Израда Планова детаљне регулације

Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Прва измена плана јавних набавки за 2017. годину

Прва измена плана јавних набавки за 2017. годину

Oдлука о додели уговора-Набавка услуга мобилне телефоније

Oдлука о додели уговора-Набавка услуга мобилне телефоније

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-Набавка услуга мобилне телефоније

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-Набавка услуга мобилне телефоније

Измена конкурсне документације-Набавка услуга мобилне телефоније

Измена конкурсне документације-Набавка услуга мобилне телефоније

Позив за подношење понуда- Набавка услуга мобилне телефоније

Позив за подношење понуда- Набавка услуга мобилне телефоније

Koнкурсна документација- Набавка услуга мобилне телефоније

Koнкурсна документација- Набавка услуга мобилне телефоније

Обавештење о закљученом уговору-Средства за прехрамбене производе-репрезентација

Обавештење о закљученом уговору-Средства за прехрамбене производе-репрезентација

Обавештење о закљученом уговору – Набавка угоститељских услуга за потребе органа општине Рача

Обавештење о закљученом уговору – Набавка угоститељских услуга за потребе органа општине Рача

Обавештење о закљученом уговору – Набавка канцеларијског материјала

Обавештење о закљученом уговору – Набавка канцеларијског материјала

Обавештење о закљученом уговору-Набавка алкохолних и безалкохолних пића за потребе органа општине Рача

Обавештење о закљученом уговору-Набавка алкохолних и безалкохолних пића за потребе органа општине Рача

Oдлука о додели уговора-Угоститељске услуге за потребе органа општине Рача

Oдлука о додели уговора-Угоститељске услуге за потребе органа општине Рача

Oдлука о додели уговора-Средства за прехрамбене  производе

Oдлука о додели уговора-Средства за прехрамбене производе

Одлука о додели уговора-Набавка алкохолних и безалкохолних пића

Одлука о додели уговора-Набавка алкохолних и безалкохолних пића

Oдлука о додели уговора- Набавка канцеларијског материјала

Oдлука о додели уговора- Набавка канцеларијског материјала

Oдлука о додели уговора-Набавка електричне енергије за јавну расвету

Oдлука о додели уговора-Набавка електричне енергије за јавну расвету

Питања и одговори-канцеларијски материјал

Питања и одговори-канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда-Набавка угоститељских услуга за потребе органа општине Рача

Позив за подношење понуда-Набавка угоститељских услуга за потребе органа општине Рача

Конкурсна документација -Набавка угоститељских услуга за потребе органа општине Рача

Конкурсна документација-Набавка угоститељских услуга за потребе органа општине Рача

Позив за подношење понуда-Средства за прехрамбене производе-репрезентација

Позив за подношење понуда-Средства за прехрамбене производе-репрезентација

Конкурсна документација- Средства за прехрамбене производе-репрезентација 2017.

Конкурсна документација- Средства за прехрамбене производе-репрезентација 2017.

Позив за подношење понуда-Набавка алкохолних и безалкохолних пића за потребе органа општине Рача

Позив за подношење понуда-Набавка алкохолних и безалкохолних пића за потребе органа општине Рача

Конкурсна документација-Набавка алкохолних и безалкохолних пића за потребе органа општине Рача

Конкурсна документација-Набавка алкохолних и безалкохолних пића за потребе органа општине Рача

Позив за подношење понуда- Канцеларијски материјал 2017.

Позив за подношење понуда- Канцеларијски материјал 2017.

Конкурсна документација- Набавка канцеларијског материјала 2017.

Конкурсна документација- Набавка канцеларијског материјала 2017.

Позив за подношење понуда- Набавка електричне енергије за јавну расвету

Позив за подношење понуда- Набавка електричне енергије за јавну расвету

Конкурсна документација – јавна набавка добара-набавка електричне енергије за јавну расвету

Конкурсна документација – јавна набавка добара-набавка електричне енергије за јавну расвету

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2017. годину

Обавештење о закљученом уговору за струју -2016

Обавештење о закљученом уговору за струју -2016

Одлука о додели уговора за набавку електричне енергије за потребе општинске управе општине Рача

КОНКУРСНА ЗА СТРУЈУ 2016 ОПШТИНА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАЧА 2016. ГОДИНА

Обавештење о закљученом уговору за куповину лож- уља за потребе општинске управе општине Рача

Pravilnik o blizem uredjivanju postupka javne nabavke-za internet str

Одлука о додели уговора за лож-уље

Обавештење о закљученом Уговору за Репрезентацију општине Рача за 2016 годину

Одлука о додели уговора за Репрезентацију 2016.година

Obavestenje O Produzenju Roka Za Podnosenje Ponuda – Prijava za Lož – ulje 2016

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA LOŽ- ULJE 2016

Odluka o dodeli ugovora za gorivo za objavljivanje 2016

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA ZA LOŽ – ULJE 2016.GODINA

Konkursna dokumentacija za kupovinu lož ulja za potrebe opštinske uprave opštine Rača 2016

Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru ZA ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PIĆA 2016

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA REPREZENTACIJU ZA 2016 GODINU

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA REPREZENTACIJU 2016 OPŠTINSKE UPRAVE RAČA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA UGOSTITELJSKE USLUGE 2016 UPRAVA

ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE UPRAVA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA GORIVO OPŠTINSKA UPRAVA 2016

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA PIĆE 2016 GODINA

ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA MOBILNU TELEFONIJU

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PIĆA ZA 2016 GODINU

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA PONOVLJENI POSTUPAK ZA UGOSTITELJSKE USLUGE 2016

KONKURSNA DOKUMENTACIJA PONOVLJENI POSTUPAK ZA UGOSTITELJSKE USLUGE 2016 GODINA

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА МОБИЛНУ ТЕЛЕФОНИЈУ 2016

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА МОБИЛНУ ТЕЛЕФОНИЈУ 2016

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА 2016 ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА 2016 ГОДИНУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 2016 ГОДИНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 2016 ГОДИНА

Обавештење О Продузењу Рока За Подношење Понуда – Пријава за мобилну телефонију

Обавештење О Продузењу Рока За Подношење Понуда – Пријава за мобилну телефонију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 2016.ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 2016.ГОДИНЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 2016

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА МОБИЛНУ ТЕЛЕФОНИЈУ 2016.ГОДИНАJAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE ZA 2016 GODINU

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА МОБИЛНУ ТЕЛЕФОНИЈУ 2016.ГОДИНАJAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE ZA 2016 GODINU

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 2016 ГОДИНУ -Конкурсна документација – канцеларијски материјал

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 2016 ГОДИНУКонкурсна документација – канцеларијски материјал

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЗА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ   ЗА 2016 ГОДИНУ

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 2016 GODINU

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА МОБИЛНУ ТЕЛЕФОНИЈУ 2016.ГОДИНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА МОБИЛНУ ТЕЛЕФОНИЈУ 2016.ГОДИНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ  2016 ГОДИНА

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE 2016 GODINA

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ  УСЛУГЕ   ЗА 2016 ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ЗА 2016 ГОДИНУ

Одлука о додели уговора – ЗА КОНЦЕНТРАТ  ЗА ИРЛ  2015 ГОДИНА

Одлука о додели уговора – ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА ИРЛ 2015 ГОДИНА

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Одлука о обустави поступка 2015. – образац МЗ ТРСКА 2015

Одлука о обустави поступка 2015. – образац МЗ ТРСКА 2015

Конкурсна документација за концентрат за избеглице – 2015

Конкурсна документација за концентрат за избеглице – 2015

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ РАЧА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ РАЧА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА ЗА  КРОВ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ РАЧА  2015

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА КРОВ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ РАЧА 2015