Одељење за општу управу, друштвене делатности и инспекцијске послове | Општина Рача

Одељење за општу управу, друштвене делатности и инспекцијске послове

Шеф одељења за oпшту управу, друштвене делатности и инспекцијске послове

Душица Миљојковић
е-маил: dusica.miljojkovic@raca.rs
тел.: 034 751- 175
фаx: 034 751- 175
моб.тел.: 069 8084014

Oдсек за друштвне делатности, имовинско-правне и инспекцијске послове

Шеф Одсека- Марија Николић 

контакт телефон: +381 34 / 751 -175

 

Одсек за грађанска стања, матичну службу и послове месних канцеларија

Шеф Одсека- Милорад Глубовић

контакт телефон: +381 34/ 751-053