Oдељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, јавне набавке и инвестиције | Општина Рача

Oдељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, јавне набавке и инвестиције

Шеф Oдељења за изградњу, урбанизам, локални економски развој, јавне набавке и инвестиције

Драгана Антонијевић

контакт телефон: + 381 34/751-012, +381 69/808-40-12

E-mail: dantonije@gmail.com

Oдсек за урбанизам, изградњу и локални економски развој

Шеф Одсека- Анкица Станојевић

контакт телефон: + 381 34/751-175

E-mail: ankica.stanojevic@raca.rs

Oдсек за инвестиције и јавне набавке

Шеф Одсека- Јелена Стевановић

контакт телефон: + 381 34/751-175

E-mail: јelena.stevanovic@raca.rs

Oдсек за заједничке послове

Шеф Одсека-Ненад Голубовић

контакт телефон: + 381 34/751-357

E-mail: net.administrator@raca.rs