Начелник управе | Општина Рача

Начелник управе

В.Д, Начелника општинске управе

Горан Максовић

дипл. правник 

контакт телефони: +38134/751-003062/804-08-50

е-mail: nacelnik.uprave@raca.rs

 Заменик начелника општинске управе

Славољуб Арсенијевић

дипл.правник са положеним државним испитом;

контакт телефон: 069/8084046