Начелник управе | Општина Рача

Начелник управе

Начелник општинске управе

Петар Петровић

дипл. правник са положеним правосудним испитом

контакт телефони: +38134/751-003062/8040850

е-mail: nacelnik.uprave@raca.rs

 Заменик начелника општинске управе

Славољуб Арсенијевић

дипл.правник са положеним државним испитом;

контакт телефон: 069/8084046