30. јануара 2018.

Месне заједнице

Р.бр. Месна заједница Председник секретар телефон
1. Рача, за насељена места Рача, Адровац и Мали Мирашевац Милан Домановић Драган Ђорђевић 034 751 361

069/8084018

2. Борци, за насељено место Борци Радован Обрадовић Предраг Петронијевић 034 541 333

0698084058

3. Бошњане, за насељено место Бошњане  Веселин Јовичић Мирослав Карић 0698084028
4. Велико Крчмаре, за насељено место Велико Крчмаре Дејан Танасијевић Предраг Петронијевић 034 571 302

0698084058

5. Вишевац, за насељено место Вишевац Дејан Илић Мирослав Карић 0698084028
6. Вучић, за насељено место Вучић Срђан Марковић Предраг Петронијевић 0698084058
7. Доња Рача, за насељено место Доња Рача Братислав Милошевић Сениша Миловановић 0698084023
8.  Доње Јарушице, за насељено место Доње Јарушице Драган Петронијевић Предраг Петронијевић 034 575188

0698084058

9. Ђурђево, за насељено место Ђурђево Милош Цветковић Мирослав Карић 0698084028
10. Мало Крчмаре, за насељена места Мало Крчмаре и Војиновац Слободан Васић Предраг Петронијевић 034 571 533
11. Мирашевац, за насељено место Мирашевац Ранко Аџић Сениша Миловановић 034 751 650

0698084023

12. Поповић, за насељено место Поповић Светомир Радовић Сениша Миловановић 034 751 914

0698084023

13. Сараново, за насељено место Сараново Немања Тодоровић Мирослав Карић 034 821 529

0698084028

14. Сепци, за насељено место Сепци Драган Стојковић Мирослав Карић 034 821 632

0698084028

15. Сипић, за насељено место Сипић Радослав Живуловић Сениша Миловановић 034 763 195

0698084023

16. Трска, за насељено место Трска Драган Голубовић Сениша Миловановић 034 763 102

0698084023

_________________________________________________________________________________________________________

Одлуку о Месним заједницама на територији општине Рача преузмите овде:
Одлукa о Месним заједницама на територији општине Рача