Културни центар “Радоје Домановић” | Општина Рача

Културни центар “Радоје Домановић”

Одлука о додели уговора -Куповина електричне енергије за потребе Културног центра Радоје Домановић Рача

Одлука о додели уговора -Куповина електричне енергије за потребе Културног центра Радоје Домановић Рача

Позив за подношење понуда- Набавка електричне енергије 2017. КЦ Радоје Домановић

Позив за подношење понуда- Набавка електричне енергије 2017. КЦ Радоје Домановић

Конкурсна документација-Набавка електричне енергије за потребе КЦ Радоје Домановић

Конкурсна документација-Набавка електричне енергије за потребе КЦ Радоје Домановић

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2017. годину

Уговор Куповина електричне енергије за потребе Културног центра Радоје Домановић Рача
Ugovor Kupovina elektricne energije za potrebe Kulturnog centra Radoje Domanovic Raca

Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора

Културни Центар Радоје Домановић Рача за достављање понуда за Куповину електричне енергије за Културни центар Радоје Домановић Рача
Културни Центар Радоје Домановић Рача за достављање понуда за Куповину електричне енергије за Културни центар Радоје Домановић Рача

Конкурсна документација- струја 2016
Конкурсна документација- струја 2016

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЗА КРОВ ЗГРАДЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 2016

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЗА КРОВ ЗГРАДЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 2016

НАСТАВАК РАДОВА НА САНИРАЊУ ДЕЛА КРОВА И ПЛАФОНА ЗГРАДЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” РАЧА

НАСТАВАК РАДОВА НА САНИРАЊУ ДЕЛА КРОВА И ПЛАФОНА ЗГРАДЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” РАЧА
НАСТАВАК РАДОВА НА САНИРАЊУ ДЕЛА КРОВА И ПЛАФОНА ЗГРАДЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” РАЧА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – НАСТАВАК РАДОВА НА САНИРАЊУ ДЕЛА КРОВА И ПЛАФОНА ЗГРАДЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” РАЧА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ