Комунална инспекција | Општина Рача

Комунална инспекција

Комунални инспектор: Данијела Недељковић

Контакт телефон: 034/751-301; e-mail: danijela.nedeljkovic@raca.rs

Комунални редар: Милован Милановић

 

ДОКУМЕНТА:

Извештај Комуналне инспекције за 2017. годину
Извештај Комуналне инспекције за 2017. годину

Годишњи план рада Комуналне инспекције за 2018. годину

 

КЛ 1- БАШТА УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА

КЛ 2 -ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

КЛ 3 – УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА И ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

КЛ 4-УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА И ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

КЛ 5-РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

КЛ 6- РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКОГ ОБЈЕКАТА

КЛ 7- ИСПОРУКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

КЛ 8 – КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ

КЛ 9 – ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА-ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА

KЛ 10- СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ

КЛ 11- УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА

КЛ 12- РАСКОПАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

КЛ 13-ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ-ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПОВРШИНА