ЈП ”Дирекција…” | Општина Рача

ЈП ”Дирекција…”

Јавно предузеће ʺДирекција за изградњу општине Рачаʺ

Директор 
Марко Милошевић

Надзорни одбор
Председник
Горан Ивановић

Томислав Домановић
Драгана Антонијевић

Адреса: Карађорђева 48, 34210 Рача
Тел. 034/751-043
e-mail: jelena.stevanovic@raca.rs