Јавно предузеће ”Дирекција за изградњу општине Рача” | Општина Рача

Јавно предузеће ”Дирекција за изградњу општине Рача”

Oдлука о измени уговора за јавну набавку 10/2016-Радови на реконструкцији пута у МЗ Мало Крчмаре-засеок Вуловићи

Oдлука о измени уговора за јавну набавку 10/2016-Радови на реконструкцији пута у МЗ Мало Крчмаре-засеок Вуловићи

Oбавештење о закљученом уговору за јн 15/2016- израда елабората-техничке документације за санацију опасних места и раскрсница на територији општине Рача

Oбавештење о закљученом уговору за јн 15/2016- израда елабората-техничке документације за санацију опасних места и раскрсница на територији општине Рача

Oбавештење о закљученом уговору – Велико Крчмаре

Oбавештење о закљученом уговору – Велико Крчмаре

Oдлука о додели уговора-израда елабората-15-2016

Oдлука о додели уговора-израда елабората-15-2016

Обавештење о закљученом уговору – набавка саобраћајне сигнализације

Обавештење о закљученом уговору – набавка саобраћајне сигнализације

Oбавештење о закљученом уговору-ревитализација пољских путева -11-2016

Oбавештење о закљученом уговору-ревитализација пољских путева -11-2016

Обавештење о закљученом уговору – ЈН Радови на реконструкцији пута у МЗ Мало Крчмаре
Обавештење о закљученом уговору – ЈН Радови на реконструкцији пута у МЗ Мало Крчмаре


Oдлука о додели Уговора за јавну набавку 12/2016 – Велико Крчмаре (Срећковићи 1)

Oдлука о додели Уговора за јавну набавку 12/2016 – Велико Крчмаре

Oдлука о додели Уговора за јавну набавку мале вредности 14/2016 – Набавка саобраћајне сигнализације
Oдлука о додели Уговора за јавну набавку мале вредности 14/2016 – Набавка саобраћајне сигнализације

Обавештење о закљученом Уговору – Одржавање јавне расвете
Обавештење о закљученом Уговору – Одржавање јавне расвете

Oдлука о додели Уговора за јавну набавку 11/2016 –  Ревитализација пољских путева

Oдлука о додели Уговора за јавну набавку 11-2016

Питања и одговори-ЈН-14-16-1

Питања и одговори-ЈН-14-16-1

Питање и одгoвор – јавна набавка број 14/16- Набавка саобраћајне сигнализације

Питање и одгвор – јавна набавка број 14/16- Набавка саобраћајне сигнализације

Позив за подношење понуда- израда елабората

Позив за подношење понуда- израда елабората

Конкурсна документација-израда елабората за санацију опасних места и раскрсница на територији општине Рача

Конкурсна документација-израда елабората за санацију опасних места и раскрсница на територији општине Рача

Позив за подношење понуда- набавка саобраћајне сигнализације 14-2016

Позив за подношење понуда- набавка саобраћајне сигнализације 14-2016

Koнкурсна документација-набавка саобраћајне сигнализације -14-2016

Koнкурсна документација-набавка саобраћајне сигнализације -14-2016

Oдлука о додели Уговора за јавну набавку 13/2016 – Одржавање јавне расвете на територији општине Рача

Oдлука о додели Уговора за јавну набавку 13/2016 – Одржавање јавне расвете на територији општине Рача

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга – Одржавање јавне расвете на територији општине Рача број 13/2016

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга – Одржавање јавне расвете на територији општине Рача број 13/2016

Конкурсна документација за јавну набавку услуга – Одржавање јавне расвете на територији општине Рача број 13/2016

Конкурсна документација за јавну набавку услуга – Одржавање јавне расвете на територији општине Рача број 13/2016

Позив за подношење понуда за јавну набавку – В. Крчмаре

Позив за подношење понуда за јавну набавку – В. Крчмаре

Конкурсна документација за јавну набавку радова – Велико Крчмаре

Конкурсна документација за јавну набавку радова – Велико Крчмаре

Питања и одговори – Ревитализација пољских путева јн. бр. 11-2016

Питања и одговори – Ревитализација пољских путева јн. бр. 11-2016

Питање и одговор ЈН 11/2016, август 2016
Питање и одговор ЈН 11/2016, август 2016

Измена конкурсне документације за ЈН радова за ревитализацију уређења пољских путева ЈН 11/2016
Измена конкурсне документације за ЈН радова за ревитализацију уређење пољских путева ЈН 11/2016

Конкурсна документација за отворени поступак набавке радова на ревитализацији и уређењу пољских путева број ЈН 11/2016
Конкурсна документација за отворени поступак набавке радова на ревитализације и уређивање пољских путева

Позив за подношење понуда за отворени поступак набавке радова за ревитализацију пољских путева
Позив за подношење понуда за отворени поступак набавке радова за ревитализацију пољских путева

Oбавештење о закљученом уговору МЗ Сепци ОП3
Обавештење о закљученом уговору Сепци ОП3 август 2016

 

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу општине Рача“,Рача објављује:
Обавештење о закљученом уговору  – рек. пута Д. Јарушице
Обавештење о закљученом уговору – рек. пута Д. Јарушице

Обавештење о закљученом уговору Трска – Николићи 28. јул 2016.
Обавештење о закљученом уговору Трска – Николићи

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 11. јул 2016.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 11. јул 2016.

Одлука о додели уговора Мало Крчмаре-засеок Вуловићи
Одлука о додели уговора Мало Крчмаре-засеок Вуловићи

Одлука о додели Уговора Доње Јарушице
Одлука о додели Уговора Доње Јарушице

Одлука о додели Уговора Трска-засеок Николићи
Одлука о додели Уговора Трска-засеок Николићи

Питања и одговори 26. мај 2016.
Питања и одговори 26. мај 2016.

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права 18. мај 2016.
Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Одлука о додели Уговора Сепци ОП3
Одлука о додели Уговора Сепци ОП3

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова у МЗ Мало Крчмаре-Вуловићи
Позив за подношење понуда за јавну набавку радова у МЗ Мало Крчмаре-Вуловићи

Конкурсна документација за јавну набавку радова у МЗ Мало Крчмаре-Вуловићи
Конкурсна документација за јавну набавку радова у МЗ Мало Крчмаре-Вуловићи

Обавештење о закљученом уговору  -Водотокови 8. април 2016.
Обавештење о закљученом уговору -Водотокови

Конкурсна документација за јавну набавку радова -Доње Јарушице 6. април 2016.
Конкурсна документација за јавну набавку радова -Доње Јарушице

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова- Доње Јарушице 6. април 2016.
Позив за подношење понуда за јавну набавку радова- Доње Јарушице

Конкурсна документација за јавну набавку радова -Трска Николићи 4. април 2016.
Конкурсна документација за јавну набавку радова -Трска Николићи

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова Трска -Николићи 4. април 2016.
Позив за подношење понуда за јавну набавку радова Трска -Николићи

Обавештење о закљученом уговору  -Уређење и чишћење јаркова 1. април 2016.
Обавештење о закљученом уговору -Уређење и чишћење јаркова

Конкурсна документација за јавну набавку радова -ОП3 31. март 2016.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova -OP3

Позив за подносење понуда за јавну набавку радова ОП3 31. март 2016.
Позив за подносење понуда за јавну набавку радова ОП3

Одлука о додели Уговора-  Уређење и регулација водотокови 2016. 31. март 2016.
Одлука о додели Уговора- Уређење и регулација водотокови 2016.

Обавештење о закљученом уговору – Поправка ударних рупа 25. март 2016.
Обавештење о закљученом уговору -Поправка ударних рупа

Одлука о додели Уговора-чишћење и уређење јаркова 25. март 2016.
Одлука о додели Уговора-чишћење и уређење јаркова

Обавештење ППП ПД 23. март 2016.
Обавештење ППП ПД

Питања и одговори- ЈН 4/2016 21. март 2016.
Питања и одговори- ЈН 4/2016

Одлука о додели Уговора – Поправка  Ударних рупа 17. март 2016.
Одлука о додели Уговора – Поправка Ударних рупа

Обавештење о закљученом уговору  – Набавка Камен 8. март
Обавештење о закљученом уговору – Набавка Камен

Измена конкурсне документације- Ископ јаркова 7. март 2016.
Измена конкурсне документације- Ископ јаркова

Конкурсна документација- Поправка ударних рупа 7. март 2016.
Конкурсна документација- Поправка ударних рупа

Позив за подношење понуда Поправка ударних рупа 7. март 2016.
Позив за подношење понуда Поправка ударних рупа 7. март 2016.

Измена конкурсне документације – Уређење и регулација водотока 4. март 2016.

Измена конкурсне документације – Уређење и регулација водотока

Конкурсна документација- Радови на регулацији и уређењу водотокова другог реда на територији општине Рача 3. март 2016

Конкурсна документација- Радови на регулацији и уређењу водотокова другог реда на територији општине Рача

Позив за подношење понуда- Радови на регулацији и уређењу водотокова другог реда на територији општине Рача 3. март 2016

Позив за подношење понуда- Радови на регулацији и уређењу водотокова другог реда на територији општине Рача 3. март 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 24. ФЕБРУАР 2016.
Обавештење о обустави поступка

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ИСКОП ЈАРКОВА 22. ФЕБРУАР 2016.

Позив за подношење понуда ископ јаркова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИСКОП ЈАРКОВА 22. ФЕБРУАР 2016.

Конкурсна документација за јавну набавку радова – ископ јаркова

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – местимично поправљање коловозне конструкције-набавка превоз и уградња камена са ваљањем 18. ФЕБРУАР 2016.

Одлука о додели Уговора – местимично поправљање коловозне конструкције-набавка превоз и уградња камена са ваљањем

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – ИЗГРАДЊА ПУТА У ВУЛОВИЋИМА 9. ФЕБРУАР 2016.

Одлука о обустави поступка – Изградња пута у Вуловићима

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1. ФЕБРУАР 2016

Обавештење о закљученом уговору

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЗА НАБАВКУ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ 22. ЈАНУАР 2016.

Одлука о додели Уговора – за набавку ел.енергије за јавну расвету

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ИЗГРАДЊА ПУТА ЗАСЕОК ВУЛОВИЋИ 12. ЈАНУАР 2016.

Измена конкурсне документације -изградња пута засеок Вуловићи

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – КАМЕН 12. ЈАНУАР 2016.

Позив за подношење понуда – камен

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – КАМЕН 12. ЈАНУАР 2016.

Конкурсна документација за јавну набавку радова – камен
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 11. ЈАНУАР 2016.

Измена конкурсне документације за јавну набавку електричне енергије Јн 2/2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАБАВКА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ 6. ЈАНУАР 2016.

Позив за подносење понуда- набавка ел.енергије за јавну расвету

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАБАВКА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ 6. ЈАНУАР 2016.

Конкурсна документација-набавка ел. енергије за јавну расвету

ИЗГРАДЊА ПУТА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ МАЛО КРЧМАРЕ ЗАСЕОК ВУЛОВИЋИ 5. ЈАНУАР 2016.

Конкурсна документација за јавну набавку радова

Позив за подносење понуда Вуловићи

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ОП11 1. ДЕЦЕМБАР 2015.

Обавештење о закљученом уговору – ОП11

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОП11 12. НОВЕМБАР 2015.

Одлука о додели уговора ОП11

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ИСКОВ ЈАРКОВА 6. НОВЕМБАР 2015.

Обавештење о закљученом уговору – ископ јаркова

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – УРЕЂЕЊЕ ЈАРКОВА 3. НОВЕМБАР 2015.

Одлука о додели Уговора – уређење јаркова

ОДГОВОР ИСКОП ЈАРКОВА 29. ОКТОБАР 2015.

Одговор ископ јаркова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 23. ОКТОБАР 2015.

Обавештење о закљученом уговору – инвестиционo одржавање

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПУТА ОП11 16. ОКТОБАР 2015.

Измена конкурсне документације ЈН радова на реконструкцији пута ОП11

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА ЈН ИСКОП ЈАРКОВА 9. ОКТОБАР 2015.

Одговор на питање понуђача ЈН Ископ јаркова

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН ИСКОП ЈАРКОВА 9. ОКТОБАР 2015.

Измена конкурсне документације ЈН Ископ јаркова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПУТА ОП11 9. ОКТОБАР 2015.

Позив за подношење понуда за јавну набавку радови на реконструкцији пута ОП11

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПУТА ОП11 9. ОКТОБАР 2015.

Конкурсна документација за јавну набавку радова на реконструкцији пута ОП11

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1. ОКТОБАР 2015.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЈАРКОВА, ПРОПУСТА И РИГОЛА 30. СЕПТЕМБАР 2015.

Позив за подношење понуда за ЈН чишћење и уређење јаркова, пропуста и ригола

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЈАРКОВА, ПРОПУСТА И РИГОЛА 30. СЕПТЕМБАР 2015.

Конкурсна документација за ЈН чишћење и уређење јаркова, пропуста и ригола

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ  30. СЕПТЕМБАР 2015.

Odluka o dodeli ugovora-inesticiono održavanje

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧНОМ УГОВОРУ ЗА НАБАВКУ КАМЕНА 24. СЕПТЕМБАР 2015.

Обавештење о закљученом уговору за набавку камена

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОЉСКИХ ПУТЕВА 24. СЕПТЕМБАР 2015.

Обавештење о закљученом уговору за ревитализацију пољских путева

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЕНОМ УГОВОРУ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА У ВУЧИЋУ 23. СЕПТЕМБАР 2015.

Обавештење о закљученом уговору за изградњу пута у Вучићу

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЕНОМ УГОВОРУ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА У ВИШЕВЦУ 23. СЕПТЕМБАР 2015.

Обавештење о закљученом уговору за изградњу пута у Вишевцу

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПОПРАВКУ УДАРНИХ РУПА 23. СЕПТЕМБАР 2015.

Обавештење о закљученом уговору за поправку ударних рупа

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 16. СЕПТЕМБАР 2015.

Kонкурсна документација инвестиционо одржавање

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 16. СЕПТЕМБАР 2015.

Позив за подношење понуда инвестиционо одржавање

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧНОМ УГОВОРУ ВОДОТОКОВИ 16. СЕПТЕМБАР 2015.

Обавештење о закљученом уговору водотокови

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧНОМ УГОВОРУ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 8. СЕПТЕМБАР 2015.

Обавештење о закљученом уговору пројектно техничка документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ СТРУЧНИ НАДЗОР 1. СЕПТЕМБАР 2015.

Обавештење о закљученом уговору стручни надзор