Грађевинска инспекција | Општина Рача

Грађевинска инспекција

Извештај грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај грађевинске инспекције за 2017

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018. годину

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018. годину

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2017. годину

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2017. годину

Извештај о раду грађевинске инспекције у 2016. години

Извештај о раду грађевинске инспекције у 2016. години

Контролна листа 1

01-kontrolna-lista-1-gradj-insp-raca

Контролна листа 2

02-kontrolna-lista-2-gradj-insp-raca

Контролна листа 3

03-kontrolna-lista-3-gradj-insp-raca

Контролна листа 4

04-kontrolna-lista-4-gradj-insp-raca

Контролна листа 5

05-kontrolna-lista-5-gradj-insp-raca