Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финансије | Општина Рача

Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финансије

Шеф одељења за привреду, пољопривреду, буџет и финансије

Снежана Маџић

контакт телефон: +38169 80 84 067; +38134 751-267

 e-mail: budzet@raca.rs

Одсек за привреду, буџет и финансије

Шеф Одсека-Венкица Ивошевић

контакт телефон: +38134 751- 267

e-mail: racunovodstvo@raca.rs, venkica.ivosevic@raca.rs 

Oдсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода

Шеф Одсека – Биљана Рашић

 контакт телефон: +38134 751- 400

е-mail: lpa@raca.rs

Oдсек за пољопривреду

Шеф Одсека – Драгана Прокић

контакт телефон: +381 34 751-175

е-mail: dragana.prokic@raca.rs