Општина Рача – Општина Рача

Author Archives: Општина Рача

19 May
0

Ј А В Н И О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора у јавној својини општине Рача, у МЗ Сараново

На основу члана 7. Уредбe о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), и  члана 23. ...

Read More
03 May
0

Јaвни позив за пријављивање за колективну посету пољопривредника на међународни пољопривредни сајам у Новом Саду

Р е п у б л и к а С р б и ј а Општина Рача Председник општине Рача Број: 021-315/2017-III-01 Датум: .03.05. 2017. године  ЈАВНИ ПОЗИВ За пријављивање за колективну посету пољопривредника на међународни пољопривредни сајам у Новом ...

Read More
26 Apr
0

Документација за рани јавни увид у радни материјал плана детаљне регулације

Поштовани, У наставку можете преузети документацију за Рани јавни увид у радни материјал плана детаљне регулације за кп.бр. 189/1, 189/2, 447, 441 (део) и 439 све КО Адровац, кп.бр. 1399 и 1400 КО Бошњане, кп.бр. 3508 и 3455/1 (део) КО Вишевац ...

Read More
19 Apr
0

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

  Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, jавне набавке и инвестиције, на основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, ...

Read More
18 Apr
0

Трибина за пољопривредне произвођаче

  Дана 21.04.2017.године, са почетком у 10h, у сали Скупштине општине Рача у Рачи, саветодавци ПССС Крагујевац доо, одржаће Трибину за пољопривредне произвођаче. На трибини ће бити представљене следеће теме. Сузана Несковић 10-10 и 30h Правилник о подстицајима за инвестиције ...

Read More
12 Apr
0

Oглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа”Рача” Рача

Скупштина општине Рача, на основу члана  36. став 3. и члана 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16), објављује:  ОГЛАС о јавном конкурсу за избор  директора  Јавног комуналног предузећа”Рача” Рача  1.Расписује се јавни конкурс за избор ...

Read More
07 Apr
0

Oбавештење за пољопривреднике

  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ  ПРОМОЦИЈА МЕРА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ   Привредна Комора Србије – РПК Крагујевац у сарадњи са Пољопривредном саветодавном стручном службом Крагујевац организује скупове на којима ће бити представљене мере Министарства пољопривреде за 2017. годину. Биће ...

Read More
03 Apr
0

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Општинска управа Рача Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финансије Одсек за пољопривреду   На основу члана 10.став 7., а у вези са чл. 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (”Службени ...

Read More
17 Mar
0

Јaвни оглас о спровођењу поступака прикупљања писмених понуда за издавања у закуп пословног простора у јавној својини општине Рача, у мз Ђурђево

На основу члана 7. Уредбe о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015), и  члана 23.  став ...

Read More
14 Mar
0

Кoнкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину

На основу члана 66. став1. тачка 11. Статута општине Рача  („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/2012 и 12/2010) и члана 8 и 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Службени гласник СО-Рача“ број 22/2016) ...

Read More
123