Општина Рача – Општина Рача

Author Archives: Општина Рача

20 Feb
0

Јaвни позив за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге кредита

На основу члана 7. став 1. тачка 13. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/2015) и члана 4. Одлуке о кредитном задужењу Општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 2/2018), председник општине Рача објављује Ј А В Н ...

Read More
29 Dec
0

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1. јесења садња 2017

На основи члана 37. Пословника о раду општинског већа ( „ Сл.Гласник општине Рача“ бр. 01/09 и 16/17 ) и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача (“Сл.гласник СО-Рача”, број 22/16), ...

Read More
28 Dec
0

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.5.2.

На основу чл. 37. Пословника о раду општинског Већа (“Сл. Гласник општине Рача”, број 01/09 и 17/16), и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача (“Сл.гласник СО-Рача”, број 22/16), Програма мера ...

Read More
28 Dec
0

Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.годину

На основу члана 37. Правилника о раду општинског Већа ( Сл.Гласник општине Рача 01/09 и 16/17) и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача (“Сл.гласник СО-Рача “, број 22/16), Програма мера ...

Read More
28 Dec
0

Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у другом кругу за 2017.годину

На основу члана 37. Правилника о раду општинског Већа ( Сл.Гласник општине Рача 01/09 и 16/17) и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача (“Сл.гласник СО-Рача “, број 22/16), Програма мера ...

Read More
28 Dec
0

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.4.

На основу чл. 37. Пословника о раду општинског Већа (“Сл. Гласник општине Рача”, број 01/09 и 17/16), и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача (“Сл.гласник СО-Рача “, број 22/16), Програма ...

Read More
22 Dec
0

Обавештење о Програму Зимске школе за пољопривреднике

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Програм Зимске школе Дана 28.12.2017. год. са почетком у 10:00 h у сали опшине у Рачи, општина Рача, саветодавци ПССС Крагујевац одржаће предавања са следећим темама: 1.10:00 h до 10:30 ...

Read More
20 Dec
0

Обавештење за доделу дечијих ауто седишта за децу рођену у 2017. години

ОБАВЕШТЕЊЕ За доделу дечијих ауто седишта за децу рођену у 2017. години Обавештавају се родитељи, старатељи, хранитељи и усвојитељи деце рођене у 2017. години са подручја општине Рача, који су поднели захтев до 20.12.2017 године да ће додела седишта бити ...

Read More
25 Nov
0

Одлука о оглашавању јавног конкурса за попуњавање положаја

На основу члана 46. ст.1. тач. 7. и 56. ст. 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 95.став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016), ...

Read More
24 Nov
0

Обавештење за доделу дечијих ауто седишта за децу рођену у 2017. години

ОБАВЕШТЕЊЕ За доделу дечијих ауто седишта за децу рођену у 2017. години Обавештавају се родитељи, старатељи, хранитељи и усвојитељи деце рођене у 2017. години са подручја општине Рача, да ће општина Рача вршити доделу дечијих ауто седишта, а у циљу ...

Read More
12369