Општина Рача – Општина Рача

Author Archives: Општина Рача

13 Oct
0

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1. -пролећна садња 2017 године

На основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача (“Сл.гласник општине Рача”, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.6/2017), Конкурса ...

Read More
13 Oct
0

Материјална помоћ студентима

Захтев за остваривање права на материјалну помоћ студентима подноси се ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАЧА од 01.10. до 31.10.  Општина Рача ће обезбедити помоћ студентима државних универзитета чије се школовање финансира из буџета од прве па до завршне године редовних ...

Read More
27 Sep
0

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ у Конкурсу за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-е Рача, бр.8/2017)

                                                                                                    Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Општина Рача Општинско веће општине Рача Број: 021-654/2017-II-01 Датум: 26.09.2017. године Рача, Карађорђева 48   ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ у Конкурсу за ...

Read More
30 Aug
0

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ради изградње парохијског дома уз цркву Св. Великомученика Георгија у Вишевцу, на кп.бр. 1981/4 К.О. Вишевац

Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, jавне набавке и инвестиције, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – ...

Read More
25 Aug
0

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2018.ГОДИНУ

Р е п у б л и к а С р б и ј а Општина Рача Општинска управа Рача Комисија за израду Предлога Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2018.годину Број: 320-54/2017-IV-03-3 ...

Read More
15 Aug
0

ОБАВЕШТЕЊЕ у вези Јaвног огласа о спровођењу поступака прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине

ОБАВЕШТЕЊЕ у вези Ј А В Н О Г   О Г Л А С А о спровођењу поступака  прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине   ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ сви заинтересовани понуђачи у поступку прикупљања писаних понуда за отуђење ...

Read More
14 Aug
0

ЈАВНИ КОНКУРС ЗA ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА У 2017. ГОДИНИ

На основу Одлуке о другом ребалансу буџета општине Рача за 2017. годину ( Службени гласник општине Рача број 21/2016) и чл. 8. Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача за дотације невладиним организацијама и удружењима грађана ...

Read More
14 Aug
0

ЈАВНИ КОНКУРС ЗA ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА У 2017. ГОДИНИ

На основу Одлуке о другом ребалансу буџета општине Рача за 2017.годину (Службени гласник општине Рача број 21/2016) и чл.4. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним цркавама и верским заједницама на територији општине Рача ( Службени гласник општине Рача ...

Read More
11 Aug
0

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2018-У ГОДИНУ

Република Србија Општина  Рача  – Општинска управа Одељење за привреду, пољопривреду буџет и финансије Број :400-63/2017-IV –03 Датум : 01.08.2017   На основу члана 31. Став 1. Тачка 2. Подтачка 1.,члана 36.и 40. Закона о буџетском систему (Сл. Гласник РС ...

Read More
21 Jul
0

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

    РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Општинска управа Рача Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, јавне набавке и инвестиције Одсек за урбанизам, изградњу и локални економски развој     О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ...

Read More
1236