Општина Рача – Општина Рача

Author Archives: Општина Рача

15 Aug
0

ОБАВЕШТЕЊЕ у вези Јaвног огласа о спровођењу поступака прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине

ОБАВЕШТЕЊЕ у вези Ј А В Н О Г   О Г Л А С А о спровођењу поступака  прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине   ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ сви заинтересовани понуђачи у поступку прикупљања писаних понуда за отуђење ...

Read More
14 Aug
0

ЈАВНИ КОНКУРС ЗA ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА У 2017. ГОДИНИ

На основу Одлуке о другом ребалансу буџета општине Рача за 2017. годину ( Службени гласник општине Рача број 21/2016) и чл. 8. Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача за дотације невладиним организацијама и удружењима грађана ...

Read More
14 Aug
0

ЈАВНИ КОНКУРС ЗA ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА У 2017. ГОДИНИ

На основу Одлуке о другом ребалансу буџета општине Рача за 2017.годину (Службени гласник општине Рача број 21/2016) и чл.4. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним цркавама и верским заједницама на територији општине Рача ( Службени гласник општине Рача ...

Read More
11 Aug
0

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2018-У ГОДИНУ

Република Србија Општина  Рача  – Општинска управа Одељење за привреду, пољопривреду буџет и финансије Број :400-63/2017-IV –03 Датум : 01.08.2017   На основу члана 31. Став 1. Тачка 2. Подтачка 1.,члана 36.и 40. Закона о буџетском систему (Сл. Гласник РС ...

Read More
21 Jul
0

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

    РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Општинска управа Рача Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, јавне набавке и инвестиције Одсек за урбанизам, изградњу и локални економски развој     О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ...

Read More
21 Jul
0

Јaвни оглас о спровођењу поступака прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине

На основу члана 19. Уредбe о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015), и члана 13. ст. ...

Read More
10 Jul
0

Обавештење

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е У складу са дописом Управе за ванредне ситуације Крагујевац од 09.07.2017. године и упозорења РХМЗ-а на екстремно виоке температуре у наредном периоду, обавештавају се грађани општине Рача да се придржавају ...

Read More
07 Jul
0

Oбавештење за регистрована пољопривредна газдинства

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РЕГИСТРОВАНА  ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА   ТЕРМИН ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА БЕСПЛАТНУ КОНТРОЛУ ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА  У 2017.години  је до 1.08.2017.год. Обратити се: Пољопривредној стручној служби ”Крагујевац” из Крагујевца Адреса:Цара Лазара 15, Крагујевац Конт.тел: 034/335-923, 034/336-092 Пријем захтева:  од понедељка до ...

Read More
07 Jul
0

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, jавне набавке и инвестиције, на основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 ...

Read More
30 Jun
0

Oдлука

На основу члана 33 и  35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009 и 78/2011 и 68/2015), члана  44. став 1. тачка  5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/14 – др. ...

Read More
1236