Author Archives: Општина Рача

raca-500x299
17 Mar
0

Јaвни оглас о спровођењу поступака прикупљања писмених понуда за издавања у закуп пословног простора у јавној својини општине Рача, у мз Ђурђево

На основу члана 7. Уредбe о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015), и  члана 23.  став ...

Read More
Konkurs, Stempel 19.02.2003 [ (c) www.BilderBox.com, Erwin Wodicka; A-4062 Breitbrunn, Tel: +43 676 5103 678; Verwendung nur gegen HONORAR, BELEG, URHEBERVERMERK und den AGBs auf www.bilderbox.com gestattet.  Bank DEU: Sparkasse Passau, KTO. 240 812 081, BLZ 740 50000. + & * and ]  Auftrag Wirtschaft Wirtschaftslage Konjunktur Auftragslage Wirtschaftsmotor AuftrŠge AuftrŠgen Auftraegen Auftrage Handel Industrie Gewerbe Fachhandel Gro§handel Konjunkturflaute Konkurs Insolvenzen Insolvenz Insolvent Insolventen Ausgleich Schulden †berschuldung Ueberschuldung †berschuldeter †berschuldeten Ueberschuldeten Auftragsloch Stornierungen Storno Stornos Wirtschaftsflaute Grosshandel Bau Baugewerbe Auftragssituation Baunebengewerbe Textilindustrie Konkurrenz Konkurrenten Wirtschaftsflaute Flaute Bestellung Bestellungen Bestellen Kundenbestellung Kunden Beauftragen Symbol Krediten Kredit Kredite Rechnungen Leasen Leasingvertrag LeasingvertrŠgen Leasingvertraegen Kaufvertrag unbezahlte Mahnungen Schuldnerberatunge Armut Scheidungen Verarmen Frustrierter Gehalt Gerichtsvollzieher Lebenserhaltungskosten Krisen Problemen Pleiten Mieten Zahlen Kosten LohnpfŠndungen Lohnpfaendungen Konkursantrag, KonkursantrŠgen GehaltspfŠndungen Gehaltspfaendungen, Bankrotter Bankrottes ZahlungsunfŠhiger ZahlungsunfŠhigkeit Zahlungsunfaehigkeit Zahlungsunfaehiger Erledigt Bettelarmer Ruinierter Ruinšses Ruinoeses Mittelloser Verschuldeter IlliquiditŠt Abgewirtschafteter Besitzloser PfŠnden Pfaenden Schuldnern Konkurs LohnpfŠndung Bankrott gescheitert FirmengrŸndungen Firmengruendungen FirmengrŸndungen FirmengrŸndungen Pleitewelle Jungunternehmern ReisebŸros Reisebueros BetriebsgrŸndungen, Betriebsgruendungen BetriebsgrŸndern Pleite ruiniert Aus Ende Schluss Betriebsschliessungen Betriebsschlie§ungen zusperren Betriebsaufgabe  |
14 Mar
0

Кoнкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину

На основу члана 66. став1. тачка 11. Статута општине Рача  („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/2012 и 12/2010) и члана 8 и 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Службени гласник СО-Рача“ број 22/2016) ...

Read More
raca-500x299
10 Mar
0

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Општинска управа Рача Одељење за привреду, буџет и локални економски развој Служба за пољопривреду и локални економски развој     На основу члана 10.став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона Закона ...

Read More
raca-500x299
10 Mar
0

Обавештење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Општинска управа Рача Одељење за привреду, буџет и локални економски развој Служба за пољопривреду и локални економски развој   На основу члана 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона Закона о ...

Read More
raca-500x299
06 Mar
0

ЈАВНИ ОГЛАС ПОВОДОМ РАСПИСАНИХ ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Број: 013-4/2017-IV-00 Дана:03.03.2017. На основу члана 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку (“сл. гласник рс”, број 104/2009 и 99/2011), Упутства за спровоћење закона о јединственом бирачком списку (“сл. гласник рс”, број 15/2012) и ...

Read More
raca-500x299
28 Feb
0

Oбавештење носиоцима пољопривредних газдинстава

Поштовани, Обавештавамо вас да је чланом 13. Закона о изменама и допунама закона о пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС”број: 101/2016) прописано да се у 2017. години и 2018. години неће вршити обнова регистрације у регистру пољопривредних газдинстава. Обрасце ...

Read More
zastava
21 Feb
0

САОПШТЕЊЕ MИНИСТАРТСВА ПРИВРЕДЕ-ПОЗИВ ПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

  ПОЗИВ ПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА    500 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ   У циљу пружања подршке оснивању и опстанку нових предузећа Министарство привреде упутило је данас јавни позив незапосленим лицима, почетницима у пословању, али и  привредницима ...

Read More
sport
06 Feb
0

Јавно обавештење

 Јавно обавештење На основу члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Рача Општинско веће обавештава све заинтересоване организације из области спорта да Предлоге својих годишњих програма у складу са Правилником ...

Read More
raca-500x299
24 Jan
0

Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Општинска управа Рача Одељење за привреду, буџет и локални економски развој Служба за пољопривреду и локални економски развој    На основу члана 20.став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона Закона ...

Read More
raca-500x299
29 Dec
0

Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем

На основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача (“Сл.гласник општине Рача”, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2016.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.22/2016) Изменe  ...

Read More
123