16. јула 2018.

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ И КОНСУЛТАЦИЈЕ

Јавна расправа о Нацрту Акционог плана за укључивање грађана у одлучивање о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 2018.-2022.године


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


  Oпштина Рача позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта Акционог плана за укључивање грађана у одлучивање о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 2018.-2022.године и да дају предлоге, сугестије и коментаре.


Јавна расправа о Нацрту Акционог плана за укључивање грађана у одлучивање о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 2018.- 2022.године спроводи се од 13. јула до 28. јула 2018. године.


Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општини Рача путем електронске поште на e-mail адресу: slobodan.pavlovic@raca.rs или поштом на адресу ул. Карађорђева 48, 34210 Рача, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Акционог плана за укључивање грађана у одлучивање о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 2018.-2022.године”.


По окончању јавне расправе Радна група за израду Акционог плана за укључивање грађана у одлучивању о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача, ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.


Закључак са програмом јавне расправе


Нацрт Акционог плана