16. јула 2018.

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ И КОНСУЛТАЦИЈЕ

Јавна расправа о нацрту буџет општине Рача


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


Оштина Рача позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом нацрта Буџета општине Рача.


Учесници у јавној расправи су представници Савета месних заједница, грађани, привредници, предузетници, удружења, као и друге заинтересоване стране.


Јавна расправа са заинтересованим учесницима ће бити одржана у сали СО Рача, дана 15.12.2018. године, са почетком у 14.00 сати.


Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Скупштини општине Рача путем електронске поште на e-mail адресу: predsednik.skupstine@raca.rs.


По окончању јавне расправе Председник скупштине општине Рача ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.


Буџет 2019


 

Jaвна расправа о нацрту новог Статута општине Рача


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


         Oпштина Рача позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом нацрта новог Статута општине Рача.


Јавна расправа о нацрта новог Статута општине Рача одржаће се од 26. новембра  до 11. децембра  2018. године.


Учесници у јавној расправи су представници Савета месних заједница, грађани, привредници, предузетници, удружења, као и друге заинтересоване стране.


Јавна расправа са заинтересованим учесницима ће бити одржана у сали СО Рача, дана 11. 12. 2018. год. са почетком у 18.00 сати


Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Скупштини општине Рача путем електронске поште на e-mail адресу:  predsednik.skupstine@raca.rs или поштом на адресу: ул. Карађорђева 48, 34210 Рача, са напоменом: „За јавну расправу о нацрту новог Статута општине Рача”.


По окончању јавне расправе Председник скупштине општине Рача ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.


Закључак са програмом јавне расправе


НАЦРТ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАЧА 2018


Jaвна расправа о предлогу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


         Oпштина Рача позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом предлога Одлуке о посебној накнади за заштиту  и унапређење животне средине.


Јавна расправа о предлогу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине одржаће се од 12.  до 27 . новембра  2018. године.


Учесници у јавној расправи су представници Савета месних заједница, грађани, привредници, предузетници, удружења, као и друге заинтересоване стране.


Јавна расправа са заинтересованим учесницима ће бити одржана у сали СО Рача, дана 26.11.2018. год. са почетком у 14.00 сати.


Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општини Рача и  путем електронске поште на e-mail адресу: nacelnik.uprave@raca.rs или поштом на адресу ул. Карађорђева 48, 34210 Рача, са напоменом: „За јавну расправу о предлогу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине”.


По окончању јавне расправе Општинска управа општине Рача ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.


Закључак Општинског већа са Програмом јавне расправе о предлогу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине


Предлог Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине


Јавна расправа о Нацрту Акционог плана за укључивање грађана у одлучивање о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 2018.-2022.године


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


  Oпштина Рача позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта Акционог плана за укључивање грађана у одлучивање о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 2018.-2022.године и да дају предлоге, сугестије и коментаре.


Јавна расправа о Нацрту Акционог плана за укључивање грађана у одлучивање о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 2018.- 2022.године спроводи се од 13. јула до 28. јула 2018. године.


Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општини Рача путем електронске поште на e-mail адресу: slobodan.pavlovic@raca.rs или поштом на адресу ул. Карађорђева 48, 34210 Рача, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Акционог плана за укључивање грађана у одлучивање о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 2018.-2022.године”.


По окончању јавне расправе Радна група за израду Акционог плана за укључивање грађана у одлучивању о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача, ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.


Закључак са програмом јавне расправе


Нацрт Акционог плана